Geloof en Samenleving

‘Geloof & Samenleving’ is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten. Onze focus ligt  op de thema’s vluchtelingen, vrede en klimaat. Op deze terreinen ondersteunen we initiatieven in remonstrantse gemeenten en dragen wij bij aan goede doelen. Fondswerving en bewustwording gaan voor ons hand in hand.

Geloof en Samenleving heeft een eigen website waar alle informatie over het diaconale werk van de Remonstranten is te vinden.

 

Steun aan vluchtelingen

Wat gebeurt er in remonstrantse gemeenten zoal voor en met vluchtelingen?  Voor de Beraadsdag 2016 heeft Geloof en Samenleving onderstaande video laten maken. In de video worden drie initiatieven in beeld gebracht uit de gemeenten Leeuwarden, Arnhem en Utrecht.