Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

Bij Remonstranten is er ruimte in geloven. Iedereen mag deelnemen aan de viering van brood en wijn, kinderen laten dopen, trouwen in een Remonstrantse kerk. Daarvoor hoef je niet eerst lid te worden. Er is geen instantie die bepaalt wat goed is of niet, ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten.

Als je lid wilt worden van een Remonstrantse gemeente dan is er de mogelijkheid om je eigen geloofsbelijdenis te schrijven waarin je eigen inspiratie verwoord is. Draag je de Remonstranten een warm hart toe, ben je belangstellend, of wil je graag meedoen, maar geen belijdenis doen, dan kun je vriend worden van de gemeente.

Er is een beginselverklaring die uitdrukt waar Remonstranten voor staan:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die,
geworteld in het evangelie van Jezus Christus
en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid,
God wil eren en dienen.

In 2006 is er een belijdenis geformuleerd die dienst kan doen als richtlijn om met elkaar in gesprek te gaan. De totstandkoming van de tekst is breed besproken door alle theologen en predikanten en in alle gemeentes van de Remonstranten.

Wie zijn de Remonstranten?

Remonstranten staan in een rijke traditie van mensen met een vrije geest, die onafhankelijk van anderen hun inzichten ontwikkelen en naar buiten brengen. Remonstranten noemen zichzelf vrijzinnig.

Vrijzinnigheid kun je omschrijven als:

  • Geen dogma’s;
  • Open naar cultuur, wetenschap en maatschappij;
  • Zelf nadenken; persoonlijk doorleefd geloof;
  • Open voor andere tradities, ook buiten het christendom, bijvoorbeeld: Jodendom, Boeddhisme, Islam en Humanisme.
Wat geloven wij? Bij Remonstranten is er ruimte in geloven. Iedereen mag deelnemen aan de viering van brood en wijn, kinderen laten dopen, trouwen in een Remonstrantse kerk. Daarvoor hoef je niet eerst lid te worden. Er is geen instantie die bepaalt wat goed is of niet, ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten. Als je lid wilt worden van een Remonstrantse gemeente dan is er de mogelijkheid om je eigen geloofsbelijdenis te schrijven waarin je eigen inspiratie verwoord is. Draag je de Remonstranten een warm hart toe, ben je belangstellend, of wil je graag meedoen, maar geen belijdenis doen, dan kun je vriend worden van de gemeente. Er is een beginselverklaring die uitdrukt waar Remonstranten voor staan: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. In 2006 is er een belijdenis geformuleerd die dienst kan doen als richtlijn om met elkaar in gesprek te gaan. De totstandkoming van de tekst is breed besproken door alle theologen en predikanten en in alle gemeentes van de Remonstranten. Wie zijn de Remonstranten? Remonstranten staan in een rijke traditie van mensen met een vrije geest, die onafhankelijk van anderen hun inzichten ontwikkelen en naar buiten brengen. Remonstranten noemen zichzelf vrijzinnig. Vrijzinnigheid kun je omschrijven als: Geen dogma's; Open naar cultuur, wetenschap en maatschappij; Zelf nadenken; persoonlijk doorleefd geloof; Open voor andere tradities, ook buiten het christendom, bijvoorbeeld: Jodendom, Boeddhisme, Islam en Humanisme.