Wolweverkerk, samenwerking met Doopsgezinden

Druk op onderstaande link voor de website Doopsgezind Zwolle. Ook hier is informatie te vinden en gezamenlijke activiteiten.
Home – Zwolle (doopsgezind.nl)

De Wolwevergemeente is een samenwerking tussen de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten
in Zwolle.