Wie zijn wij?

Onze predikant

Mijn naam is Fride Bonda.

Ik ben begonnen in het Achterhoekse Lichtenvoorde als predikant in een gereformeerde kerk. Ik ben meer en meer opgeschoven naar de naar de vrijzinnige wijze van geloven en leven. Ik ben sinds 2003 als predikant verbonden aan de Remonstrantse gemeente Zwolle. Naast het voorgaan in diensten, het begeleiden van gespreksgroepen en andere activiteiten is het pastoraat een belangrijk aandachtsgebied van mij.

In 2017 heb ik gevierd dat ik 25 jaar predikant.

Sinds 2018  ben ik voorlopig ook de voorganger bij de Doopsgezinde gemeente Zwolle. Voor mij is een geloofsgemeenschap een plek waar we in ontmoeting ruimte nemen voor bezinnende momenten. Dat kan in een liturgische viering of bij de koffie in een goed gesprek met elkaar. Ik vind het spannend om de inspiratie van oude verhalen uit een andere cultuur inzichtelijk te maken voor mensen in onze tijd van leven. Ik houd ervan mensen persoonlijk te ontmoeten, om te horen hoe hun leven is gegaan en welke levensinzichten zich gevormd hebben en welke waarden dragend zijn.

Samen met de leden van de kerkenraad en vele anderen zet ik me in om de Remonstrantse Gemeente Zwolle een inspirerende plek te laten zijn waar ruimte is voor ontmoeting en bezinning. Vind je het leuk meer informatie te krijgen? Stuur een mail: fridebonda@gmail.com

Ook kijken naar agenda.

Predikante
Ds. F. Bonda
telefoon: 06-167 835 62
email: fridebonda@gmail.com
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Onze kerkenraad

De kerkenraad is belast met het bestuur van de de Zwolse Remonstrantse Gemeente vertegenwoordigt die gemeente en haar leden/vrienden. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat momenteel uit:

Frida Bonda; predikant, pastoraat

Gerard Hoogvliet; voorzitter

Claas G. Hamming; secretariaat

Michiel Jöbsis; penningmeester

Joke Barneveld

Willem Spiers

Ingrid Wormgoor