Contact

Predikant: 
De Wolwevergemeente is vacant, de beroepinscommissie is bezig met het proces om te komen tot een invulling van deze vacante plek. 

De kerkenraad bestaat momenteel uit: 
Predikant, vacant
Willem Spiers; voorzitter (tel: 038-4531086)
Corine Brouwer; secretariaat: emailadres: secretariaat.remozwolle@gmail.com; (tel: 06-10544218)
John Butterfield; penningmeester
Elize van Nieukerken; 2e secretaris

De ledenadministratie wordt verzorgd door: 
Jacinta Janssen, bereikbaar via het emailadres secretariaat.remozwolle@gmail.com

U kunt contact opnemen door het invullen van ons contactformulier: