Geloof begint bij jou!

Meer berichten
Home

Remonstrantse gemeente Zwolle

De Remonstrantse Gemeente Zwolle is een van de 44 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, een klein kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden en vrienden. De Zwolse gemeente bestaat sinds 1911 en bestaat uit ongeveer 90 leden en vrienden en 20 belangstellenden. Remonstranten vinden dat geloof begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, mag je er een eigen mening over hebben. Je mag vragen stellen, zoeken en onderwerpen ter discussie stellen. En je mag zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.   In veel plaatsen werken de Remonstranten op de een of andere manier samen met een ander, vrijzinnig, niet-orthodox kerkgenootschap. Dat geldt ook voor Zwolle. Al vanaf onze oprichting komen we samen in de Doopsgezinde kerk. Sinds een paar jaar is onze predikant ook werkzaam voor de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. We hebben hetzelfde blad, de Wolwever en dezelfde gesprekskringen. Ook veel andere activiteiten doen we samen. Zo zijn er met de kerkelijke feestdagen gemeenschappelijke vieringen. De Remonstranten en Doopsgezinden zijn echter allebei zelfstandige organisaties. Zo is er elke tweede zondag van de maand een Remonstrantse dienst, terwijl er op elke vierde zondag een Doopsgezinde dienst is. Uiteraard is iedereen in elke dienst welkom.  

Actueel

Vacature

6 februari 2024

Vacature predikant/voorgangervoor de Wolwevergemeente,een samenwerking tussen de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeentenin ZwolleIn de Wolwevergemeente in Zwolle ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vriendenen belangstellenden elkaar. Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen wordenen naar zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en anderewijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij

Lees verder

Open podium

6 februari 2024

Het lijkt nog ver weg, maar toch vast een berichtje over het Open Podium op 25 mei 2024Het podium is bedoeld voor een ieder die iets wil laten horen op muzikaal of literairvlak. Wat zou jij willen delen met je kerkgenoten? Laat het in je om gaan.Bij het Open Podium

Lees verder

Deze middag is er aandacht voor de actualiteit van vredeswerk. Want er speelt veel in onze wereld. Martje zal aandacht geven aan onder andere de volgende punten:-Achtergrond van PAX en wat dat betekent anno 2024 inclusief kernwapens, toen en nu-Voorbeeldprojecten: Wat doen we in Oekraïne en het succesverhaal van de

Lees verder