Geloof begint bij jou!

Meer berichten
Home

Remonstrantse gemeente Zwolle

De Remonstrantse Gemeente Zwolle is een van de 44 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, een klein kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden en vrienden. De Zwolse gemeente bestaat sinds 1911 en bestaat uit ongeveer 90 leden en vrienden en 20 belangstellenden. Remonstranten vinden dat geloof begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, mag je er een eigen mening over hebben. Je mag vragen stellen, zoeken en onderwerpen ter discussie stellen. En je mag zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.   In veel plaatsen werken de Remonstranten op de een of andere manier samen met een ander, vrijzinnig, niet-orthodox kerkgenootschap. Dat geldt ook voor Zwolle. Al vanaf onze oprichting komen we samen in de Doopsgezinde kerk. Sinds een paar jaar is onze predikant ook werkzaam voor de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. We hebben hetzelfde blad, de Wolwever en dezelfde gesprekskringen. Ook veel andere activiteiten doen we samen. Zo zijn er met de kerkelijke feestdagen gemeenschappelijke vieringen. De Remonstranten en Doopsgezinden zijn echter allebei zelfstandige organisaties. Zo is er elke tweede zondag van de maand een Remonstrantse dienst, terwijl er op elke vierde zondag een Doopsgezinde dienst is. Uiteraard is iedereen in elke dienst welkom.  

Actueel

Bijzondere mensen

17 november 2023

Geschreven door John Butterfield Zeer bezorgd over het ongemak in de wereld van dit moment – de oorlogen, deklimaatrampen, de constante stroom vluchtelingen, de hongersnood, en de angst, wildeik iets opbeurends en positiefs vinden waar we uit kunnen putten – een klein verhaaltjemet een enorme impact. Hier komt het.Wat zorgt

Lees verder

Vieren met de klimaatmadonna

19 september 2023

De Remonstranten in Leeuwarden haalden de klimaatmadonna in huis bij een viering en droegen haar rond door de stad.

Lees verder

De mantel der liefde, is dat nu een goed thema voor de Vredesweek? Ja toch wel, zegt Esther van der Panne.

Lees verder