Geloof begint bij jou!

Meer berichten
Home

Remonstrantse gemeente Zwolle

De Remonstrantse Gemeente Zwolle is een van de 44 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, een klein kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden en vrienden. De Zwolse gemeente bestaat sinds 1911 en bestaat uit ongeveer 90 leden en vrienden en 20 belangstellenden. Remonstranten vinden dat geloof begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, mag je er een eigen mening over hebben. Je mag vragen stellen, zoeken en onderwerpen ter discussie stellen. En je mag zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.   In veel plaatsen werken de Remonstranten op de een of andere manier samen met een ander, vrijzinnig, niet-orthodox kerkgenootschap. Dat geldt ook voor Zwolle. Al vanaf onze oprichting komen we samen in de Doopsgezinde kerk. Sinds een paar jaar is onze predikant ook werkzaam voor de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. We hebben hetzelfde blad, de Wolwever en dezelfde gesprekskringen. Ook veel andere activiteiten doen we samen. Zo zijn er met de kerkelijke feestdagen gemeenschappelijke vieringen. De Remonstranten en Doopsgezinden zijn echter allebei zelfstandige organisaties. Zo is er elke tweede zondag van de maand een Remonstrantse dienst, terwijl er op elke vierde zondag een Doopsgezinde dienst is. Uiteraard is iedereen in elke dienst welkom.  

Actueel

Voorjaar 2023

5 december 2022

Wolwever boekenmarkt In samenwerking met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen organiseren doopsgezind en remonstrants Zwolle een boekenmarkt in het voorjaar 2023 in en rondom de Wolweverkerk. Binnenkort begint de inzamelingsactie. Kijk eens in je boekenkast. Welke boeken zou je willen inbrengen? Een mooie gelegenheid om de boekenkast op te ruimen. Iemand

Lees verder

Groter dan ons Hart

2 december 2022

(lied H. Oosterhuis) Dit najaar volg ik een online cursus met de titel Tussen de werelden. De werelden van chaos en orde en alles wat daar tussenin beweegt. De oervloed uit het eerste scheppingsverhaal is beeld van chaos en niets-zijn; de geest Gods stormt over de oervloed en schept orde

Lees verder

Dagenlang liepen we over eindeloze vlakten in het Drentse landschap. De enige bebouwing die we tegenkwamen was de plek waar we gingen overnachten. Maar de dag zelf: dagenlang heidevelden, graslanden, veengronden, bossen. Ik wist niet dat die ruimte er was in Nederland. Op een avond waren we in een dorpje,

Lees verder