Geloof begint bij jou!

Meer berichten
Home

Remonstrantse gemeente Zwolle

De Remonstrantse Gemeente Zwolle is een van de 44 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, een klein kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden en vrienden. De Zwolse gemeente bestaat sinds 1911 en bestaat uit ongeveer 90 leden en vrienden en 20 belangstellenden. Remonstranten vinden dat geloof begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, mag je er een eigen mening over hebben. Je mag vragen stellen, zoeken en onderwerpen ter discussie stellen. En je mag zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.   In veel plaatsen werken de Remonstranten op de een of andere manier samen met een ander, vrijzinnig, niet-orthodox kerkgenootschap. Dat geldt ook voor Zwolle. Al vanaf onze oprichting komen we samen in de Doopsgezinde kerk. Sinds een paar jaar is onze predikant ook werkzaam voor de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. We hebben hetzelfde blad, de Wolwever en dezelfde gesprekskringen. Ook veel andere activiteiten doen we samen. Zo zijn er met de kerkelijke feestdagen gemeenschappelijke vieringen. De Remonstranten en Doopsgezinden zijn echter allebei zelfstandige organisaties. Zo is er elke tweede zondag van de maand een Remonstrantse dienst, terwijl er op elke vierde zondag een Doopsgezinde dienst is. Uiteraard is iedereen in elke dienst welkom.  

Actueel

(Mattheus 11: 28) Wie kent niet het wakker liggen in de nacht. De maalstroom van gedachten, die maar gaan en gaan en zichzelf niet kunnen bevrijden. Wie kent niet het bidden in de nacht? Soms een enkele verzuchting omdat je het niet meer weet; soms een vloek, omdat je je

Lees verder

Na een bijeenkomst in de kerk zie ik een groepje vrouwen geanimeerd met elkaar in gesprek. Ik hoor over kleuren, lapjes, onderkanten, vullingen. Het gaat over het maken  van comforters: troostdekens voor mensen in vluchtelingenkampen, schuilkelders of waar dan ook.

Lees verder

NEMATO CHANGE a LIFE

23 februari 2023

Dit project is opgezet door Jan Blom van Assendelft, de zoon van twee Zwolse gemeenteleden. In 2002, een jaar na het overlijden van zijn partner, de zwarte Zuid-Afrikaanse artiest Vuyo Raymond Matinyana, vertrok Jan naar Port Alfred, een toeristische badplaats aan de Indische Oceaan. Hij trok in bij zijn schoonmoeder

Lees verder