6 februari 2024

Vacature

Geschreven door webmasters

Vacature predikant/voorganger
voor de Wolwevergemeente,
een samenwerking tussen de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten
in Zwolle


In de Wolwevergemeente in Zwolle ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden
en belangstellenden elkaar. Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen worden
en naar zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en andere
wijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij een uitgangspunt. Net als muziek, literatuur,
films en beeldende kunst. Ook de Doopsgezinde en Remonstrantse tradities spelen hierin
een rol. Veelkleurigheid is een kernwaarde. Iedereen is welkom met zijn/haar eigen
inzichten. Wij willen een vrijzinnige geloofsgemeenschap zijn waar we initiatieven nemen
om met de wereld om ons heen in gesprek te zijn. Net zo belangrijk als de vieringen zijn
de ontmoetingen om van gedachten te wisselen over wat je bezighoudt.

De beide gemeenten bestaan samen uit 153 leden, vrienden en belangstellenden. Onze
vieringen vinden plaats op de 2e en 4e zondag van de maand, en daarnaast op kerkelijke
hoogtijdagen. Ook voor seizoen 2023/2024 is weer een folder met een programma
verschenen, dat ruimte biedt voor ontmoeting en gesprek over zinvol leven.

Wij zoeken een voorganger/predikant voor 0,5 – 0,6 fte,
in onderling overleg vast te stellen.


Onze voorganger/predikant:

 • heeft een vrijzinnige kijk op het (geloofs)leven
 • kan in vieringen de bijbelse verhalen op inspirerende wijze vertalen naar het hier en nu
 • bezit pastorale kwaliteiten voor jong en oud en kan jong en oud onderling verbinden
 • heeft een open blik naar de samenleving en geeft ons energie om naar buiten te treden
 • staat open voor vernieuwingen in het samen gemeente-zijn en heeft daarnaast een
  warm gevoel en respect voor onze Doopsgezinde en Remonstrantse tradities
 • stimuleert de samenwerking tussen de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente

  De voorganger/predikant die wij zoeken:
 • is een ondogmatisch en vrijzinnig protestant
 • heeft bij voorkeur een erkende theologische academische opleiding van het
  Doopsgezinde of Remonstrantse seminarium, tegelijkertijd
 • nodigen wij geïnteresseerden van andere denominaties ook van harte uit te solliciteren,
  daarbij aangetekend dat we u kunnen vragen bijscholing te volgen in onze tradities

  Wij bieden:
 • één werkgeverschap; beide gemeenten streven ernaar dit geregeld te hebben
  voorafgaand aan de aanstelling van de voorganger/predikant
 • een salariëring volgens de richtlijnen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en/of
  het Landelijk Bureau Remonstranten
 • een 0,5 – 0,6 fte aanstelling met een evaluatie wat betreft de omvang van de aanstelling
  na 3-5 jaren.


Informatie:
Informatie over de vacature kan gevraagd worden bij Rieke de Vlieger, voorzitter
Doopsgezinde Kerkenraad, tel. 06-20016758, riekedevlieger@hotmail.com of Willem
Spiers, voorzitter Remonstrantse Kerkenraad, tel. 06-53333342, wj.spiers@home.nl.

Sollicitaties:
Sollicitaties kunnen gericht worden aan Rieke de Vlieger, riekedevlieger@hotmail.com,
voor 1 maart 2024.

Gerelateerd