8 januari 2024

PAX lezing van Martje van Nes

Geschreven door webmasters

Deze middag is er aandacht voor de actualiteit van vredeswerk. Want er speelt veel in onze wereld.

Martje zal aandacht geven aan onder andere de volgende punten:
-Achtergrond van PAX en wat dat betekent anno 2024 inclusief kernwapens, toen en nu
-Voorbeeldprojecten: Wat doen we in Oekraïne en het succesverhaal van de bevrijding van kindsoldaten in Noord-Uganda en de Centraal Afrikaanse Republiek afgelopen zomer.
-Wat doen we rond Israel/Palestina, Gaza en het hoe en waarom achter het kort geding wat we aangespannen hebben tegen de overheid (met Oxfam)
-PAX in Nederland

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.
De medewerkers werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als hen, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Martje van Nes begon 1 september 2022 als Directeur Organisatie bij vredesorganisatie PAX (toen 47 jaar oud). Martje heeft al een lange geschiedenis met PAX. In 2004 en 2006 reisde ze met het toenmalige PAX Christi naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden. “We waren deel van het leven van onze gastgezinnen, hun gemeenschappen en de lokale partners van PAX. Ik heb van dichtbij gezien wat de enorme kracht is van moedige burgers die geraakt door het conflict allemaal hetzelfde willen: verschillen overbruggen en geaccepteerd worden. PAX ondersteunt burgers en organisaties overal ter wereld en in Nederland om deze doelen te behalen. Met de huidige conflicten in de wereld is PAX relevanter dan ooit. Ik voel een enorme urgentie om burgers geraakt door conflict te helpen, samen met onze partnerorganisaties, mede-NGO’s, donateurs en overheden. Ik kijk ernaar uit om me bij PAX in te gaan zetten voor vredesopbouw, het versterken van democratische waarden en ondersteunen van mensen in conflictgebieden.”

Gerelateerd