Actueel

20 juni 2024

Kracht door een herdenking

Uit de Wolwever van juni, geschreven door John Butterfield Ik ben trots op mijn Nederlandse nationaliteit, maar dit is logisch. Ik ben hier nietgeboren en heb er bewust voor moeten kiezen. Op wereldniveau leef ik in een zeerbeschaafd, tolerant, en welvarend land – een land dat, geloof het of niet, behoort tot dezes gelukkigsten ter.. Lees verder

6 februari 2024

Vacature

Vacature predikant/voorgangervoor de Wolwevergemeente,een samenwerking tussen de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeentenin Zwolle In de Wolwevergemeente in Zwolle ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vriendenen belangstellenden elkaar. Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen wordenen naar zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en anderewijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij een uitgangspunt. Net als.. Lees verder

6 februari 2024

Open podium

Het lijkt nog ver weg, maar toch vast een berichtje over het Open Podium op 25 mei 2024Het podium is bedoeld voor een ieder die iets wil laten horen op muzikaal of literairvlak. Wat zou jij willen delen met je kerkgenoten? Laat het in je om gaan.Bij het Open Podium zijn uiteraard ook uitvoerenden/belangstellenden van.. Lees verder

8 januari 2024

PAX lezing van Martje van Nes

Deze middag is er aandacht voor de actualiteit van vredeswerk. Want er speelt veel in onze wereld. Martje zal aandacht geven aan onder andere de volgende punten:-Achtergrond van PAX en wat dat betekent anno 2024 inclusief kernwapens, toen en nu-Voorbeeldprojecten: Wat doen we in Oekraïne en het succesverhaal van de bevrijding van kindsoldaten in Noord-Uganda.. Lees verder

8 januari 2024

Een Kerstverhaal, door Nick Everts

Dit Advents/Kerstverhaal is begonnen in de Adventsvesper op 1e Advent in de Wolweverkerk in Zwolle. Om ons in Zwolle niet te laten raden naar de afloop heeft Nick het tweede deel, samen met het eerste, naar ons gestuurd. Het hele verhaal staat hieronder. (Tussen [haken] opmerkingen voor in een viering). [Zingen ‘Lofzang van Maria’ Liedboek 157a].. Lees verder

8 januari 2024

Gesprekskring ‘Geloven beweegt ons’

In overleg met de beide kerkenraden is besloten om een gesprekskring aan te bieden, nu uiteraard niet begeleid door een vaste voorganger. De groep zal begeleid worden door Jolanda Valk, voorganger in de doopsgezinde gemeente Twente. Opgave a.p.hoogcarspel@gmail.com In de komende winter- en voorjaarsmaanden kunt u meedoen aan de gespreksgroep rondom het thema ‘Geloven beweegt.. Lees verder