Begraven / Cremeren

Rouwen

Overal waar leven is, is ook de dood.
Verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door ziekte, noodlot of veroorzaakt door mensen. De dood breekt het kostbare leven af.

Bij het afscheid van een dierbare past alle eerbied voor de overledene en de nabestaanden. Hoe je dit afscheid wilt vormgeven kunnen we in een gesprek verkennen. Welke levenswaarden waren wezenlijk, welke muziek, welke woorden en verhalen doen recht aan de betrokkenen, zijn er woorden bij de grote overgang van leven naar dood ?

Informatie

Graag stelt de predikant haar ervaring ter beschikking van wie hier begeleiding en/of uitvoering zoekt.

Ook als je niet verbonden bent aan een kerk kun je contact opnemen. Dan zijn er wel kosten aan verbonden.