Dopen

Vanouds zijn er bij overgangen in het leven rituelen om deze momenten te markeren. In de kerkelijke tradities zijn rituelen ontstaan. In onze tijd zoeken ook niet kerkelijk verbonden mensen naar invulling van belangrijke momenten in hun leven. Bij Remonstranten is iedereen welkom om over invulling van rituelen te praten, bij begin van leven, het aangaan van een levensverbintenis of bij de overgang naar de dood.

Dopen

Niemand weet wat leven is

alleen dat het gegeven is

En dat van dit geheimenis,

God begin en einde is.    (Huub Oosterhuis)

Remonstranten kennen zowel de kinderdoop als de volwassenendoop. Ouders die hun kind laten dopen in de remonstrantse gemeente willen uitdrukking geven aan hun verwondering en dankbaarheid voor het geschenk dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met bronnen van inspiratie. Hoe je invulling wilt geven aan de doop kunnen we in een gesprek verkennen. Er is het symbool van water en licht en vanuit de rooms katholieke traditie zijn zout en olie aangereikt. Het kind wordt door de doop niet automatisch lid van de Remonstranten. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap is voor Remonstranten een keuze, die op volwassen leeftijd gemaakt wordt.

Opdragen
Naast de doop is er ook de mogelijkheid je kind op te dragen. Dan kan een zegenbede worden uitgesproken over een pasgeborene. Door het opdragen van een kind wordt uitdrukking gegeven aan de vreugde en de verantwoordelijkheid om het ontvangen van nieuw leven.  Dit doen de ouders om hun kind, in het besef van zijn/haar vrijheid, en in de bedding van de gemeente, de eerste stappen te helpen zetten op de weg naar het mysterie, naar God, die begin en einde van leven is.

Informatie
Ouders die hun kinderen willen laten dopen of opdragen  en volwassenen die de doop willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de predikant.