Geest

Foeke Knoppers, remonstrants predikant over de Geest: een mens vol van Geest: zo wordt Jezus Christus genoemd in de remonstrantse belijdenis. In hem kunnen we nog het beste waarnemen wat de werking van Gods Geest in het leven van een mens vermag. – uit de Goddeeltjes.