Kerk

kerk

Peter Nissen, remonstrants predikant en hoogleraar spiritualiteit studies in Nijmegen over de kerk: “Ik schets de kerk als vertel-, vier- en doegemeenschap. Het vertellen en vieren komt tot uitdrukking in de liturgie. Het doen in de diaconale betrokkenheid. Dat alles moet met elkaar in balans zijn. Het moet bovenal ook verstaanbaar zijn, wil je de ervaring uit het gedicht überhaupt kunnen opdoen. Ik besef echter terdege dat veel kerkelijke beeldtaal onverstaanbaar is geworden. Dat moet veranderen. Ik zou ook meer aandacht willen voor het ritueel, bijvoorbeeld het avondmaal frequenter vieren. De protestantse eredienst is wel erg kaal en cerebraal. Het mooie van de Remonstrantse Broederschap is dat er ruimte is om nieuwe dingen te proberen. – uit de Goddeeltjes.