Kerstavonddienst

Datum 24 december 2022
Tijd 19:30 - 20:30 uur
Locatie Zwolle

Gezamenlijke viering van Doopsgezinden, Remonstranten en vrienden

Voorganger: ds. Fride Bonda

Organist: Johannes Dijkstra

Diakonale Collecte: Voedselbank

Plaats: Wolweverkerk,

Wolweverstraat 9, Zwolle

Aanvang: 19.30 uur

De viering is ook via internet te volgen: https://www.youtube.com/@WolweverkerkZwolle

Agenda