Wolweversoep

Wolweversoep
Datum 28 juni
Tijd 17:30 - 19:30 uur
Locatie Zwolle

Elke laatste vrijdagavond van de maand is er in de kerk een eenvoudige maaltijd van
soep met brood en/of een salade. Wie zin heeft om mee te eten is van harte welkom en
je mag iemand meenemen, van binnen of van buiten de kerk.
Inloop vanaf 17.30 uur
gezamenlijke start van de maaltijd om 18.00 uur.
De avond duurt tot 19.30 uur.
Graag uiterlijk woensdag 21 december opgeven bij Jelma Wiegersma,
jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520.
Graag ook eventuele
voedselallergieën/wensen doorgeven.
Indien gewenst kan voor vervoer worden gezorgd.

Agenda