Ledenvergadering

Datum 24 september 2023
Tijd 11:30 - 12:30 uur
Locatie Zwolle

Beste mensen,

Bij deze nodigt de kerkenraad A.I. jullie van harte uit voor de Ledenvergadering van de Remonstrantse Gemeente Zwolle.

Deze is op zondag 24-09-2023 in de kerk aan de Wolweverstraat 9 en wel na de viering en koffie en thee.

We willen graag om 11:30u beginnen. 

Uiteraard hopen we op een grote opkomst.

Mocht u interesse hebben in de stukken dan kunt u zich wenden tot de secretaris Corine Brouwer.

secretariaat.remozwolle@gmail.com

Hartelijke Groet,

De kerkenraad A.I

Jacinta Janssen, Elize van Nieukerken, Willem Spiers, John Butterfield, Corine Brouwer

Agenda