Huiskamerbijeenkomst

Datum 27 november 2023
Tijd 14:30 uur
Locatie Zwolle

Huiskamergesprekken Remonstranten in november en december

We nodigen je uit om elkaar weer te ontmoeten.
Het onderwerp is ‘huis en thuis’ en Jasper van der Horst zal deze bijeenkomsten leiden.
Hij zegt over het onderwerp: “Je huis is een belangrijke plek. Een huis is heel praktisch
een dak boven je hoofd, de locatie waar je vele uren van de dag doorbrengt. En het is
veel meer dan dat. Waarschijnlijk heeft iedereen van ons op allerlei plekken gewoond.
Is er een huis waaraan je een bijzondere herinnering bewaart?
Ik wil iedereen uitnodigen om een foto mee te nemen van een huis waar je hebt
gewoond. Dat kan natuurlijk ook je huidige huis zijn. Of een huis waarvan je altijd hebt
gedroomd om er te gaan wonen.
Ook zijn er vele gedichten te vinden over huis en thuis. Dan kan het ook gaan over
‘je ergens thuis voelen’, misschien niet zozeer op een fysieke plek, maar je thuis voelen
bij mensen. Wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen? Een mooi gedicht is dus
ook welkom.”
Opgeven bij Aggie Esselink, Oleanderlaan 56 in Zwolle,
e-mail a.esselink@planet.nl, tel. 038-4539677

Agenda