Derde Advent

Datum 11 december 2022
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Zwolle

Viering

Voorganger: ds. Harm Knoop

Organist: Kor Pollema

Zondagsclub (voor kinderen) na een gezamenlijk begin.

Diakonale Collecte: Stichting ‘Het gehandicapte Kind’

Bijdragen kunnen ook naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, Stichting ‘Het gehandicapte Kind’, 11-12

Plaats: Wolweverkerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

Aanvang: 10.00 uur

De viering is ook via internet te volgen:

https://www.youtube.com/@WolweverkerkZwolle

Agenda