29 september: 

Datum 29 september 2023
Tijd 17:30 - 19:30 uur
Locatie Zwolle

Wolweversoep

Een nieuw initiatief: elke laatste vrijdagavond van de

maand is er in de kerk een eenvoudige maaltijd van

soep met brood en/of een salade. Er hebben zich maar

liefst 10 maaltijdbereiders gemeld, nu moeten we nog

op zoek naar voldoende eters! Wie zin heeft om mee te eten is van harte welkom en je mag iemand meenemen, van binnen of van buiten de kerk.

De bewoners van deWolweverstraat zullen ook een uitnodiging door de bus krijgen.

Inloop vanaf 17.30 uur, gezamenlijke start van de maaltijd om 18.00 uur. De avond duurt tot 19.30 uur.

Graag uiterlijk woensdag 27 september opgeven bij Jelma Wiegersma jelmawiegersma@gmail.com 06-19506520.

Graag ook eventuele voedselallergieën/wensen doorgeven.

Indien gewenst kan voor vervoer worden gezorgd. 

Agenda