De kerkenraad

Voorzitter: dhr Claas.G. Hamming                                                                                                                                         Beerzeweg 28
7736 PJ. Beerze
tel. 0523-656576
Email: claashamming@gmail.com

Secretariaat: mevr. Nanneke Rijkhoff-Visser                                                                                                                     Haverakker 35
8141HR-Heino
tel 0572 391725
remonstrantenzwolle@gmail.com

Penningmeester: mevr. Rachel Lopes Cardozo                                                                                                                               De Genestetstraat                                                                                                                                                                        8110Zwolle
Tel. 06-52146226

Giro 922950 of banknr. 69.19.63.428, ING Bank,
t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle

Vice voorzitter: mevr. Trudy van Soldt                                                                                                               Pinksterbloemstraat 34
7431 XB Ommen
Tel 0529-451011

2e secretaris: mevr. Joke Spiers- Jesse                                                                                                                              Agnietenberg 4,
8034PH Zwolle
Tel 038-4531086