28 maart 2019

Zwolse Bijbel

Geschreven door ruudgrabijn

Over de Zwolse Bijbel. Wie schrijft mee?

Met heel de stad de Bijbel overschrijven, iedereen mag mee pennen. Geloven mag, maar hoeft niet.

Geïnspireerd door de 15e eeuwse handgeschreven Zwolse Bijbel van de Moderne Devoten, vindt Stadspastor Mariska van Beusichem het hoog tijd voor een Bijbel anno nu. Er moet ruimte komen voor gesprek en twijfel over tekst en inhoud, maar ook voor herstel. Want het 15e eeuwse exemplaar is beschadigd, er zijn zelfs delen uitgesneden!
In de kantlijn mag je aantekeningen maken. Dat je een tekst niet te geloven vindt, of dat een passage de trouwtekst is van jezelf of van je ouders…

Zwolse kunstenaars verluchtigen (versieren) delen van de 66 hoofdstukken van het boekwerk. Hogeschool Artez en vakschool Cibap staan de Stadspastor en haar team bij in artistieke en praktische vraagstukken.

Er zijn 2.500 Zwollenaren nodig om de 7 á 8 honderdduizend woorden van de Willibrordvertaling over te schrijven. Maar ook inzet van vrijwilligers die helpen dit in goede banen te leiden. Samen met de stad schrijven we geschiedenis!

Wie van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente vindt het leuk mee te doen aan het schrijven van dit project? Het is een leuke manier om onszelf meer zichtbaar te maken in Zwolle. Ik weet dat er mensen die heel mooi kunnen schrijven.

We kunnen bijvoorbeeld donderdagmiddag 18 april in de middag twee uur gaan schrijven.

Mijn voorkeur gaat naar het boek Prediker.

Wie doet mee?

Meer info: fridebonda@gmail.com

Praktische informatie
De geplande looptijd van het project is 1 april tot 14 juni 2019. Diverse (interactieve) activiteiten maken gedurende deze tien weken onderdeel uit van het project in de Grote Kerk. Meer aanvullende informatie hierover, zal volgen op social media, deze website en in onze nieuwsberichten.

 

 

Gerelateerd