7 december 2017

Wolweverviering in januari.

Geschreven door Fride Bonda

Het idee van de werkgroep liturgie is om de tweede en vierde zondagen Wolwever(vieringen) te noemen en de andere vieringen, die de doopsgezinde gemeente houdt op de eerste en derde zondag Wolwevertjes. Dus, naast de vieringen die hieronder genoemd worden zijn er op de eerste en derde zondag ook vieringen.

 

Zoals al eerder aangegeven, in dit proefjaar hebben mensen hun eigen tempo om aan de nieuwe mogelijkheden te wennen: remonstranten hebbende mogelijkheid twee keer in de maand naar een kerkdienst te gaan, de doopsgezinden kunnen hun regelmaat houden van drie keer in de maand.

14 januari 2018

Dit is de eerste viering waarmee het avontuur begint van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente. Twee vieringen in de maand met elkaar vorm geven en beleven. Het is een begin van een verkenning,

Er zijn nieuwe vrienden bij de remonstranten, die voorgesteld worden. en het is het begin van een nieuw jaar, dat luiden we in door met elkaar het glas te heffen en elkaar te begroeten.

De kerkdiensten dit jaar zullen gaan over onderwerpen als: onderweg zijn, overgangen die mensen maken en wat overgangen met mensen doen; denk aan de vrouw van Lot, die een zoutpilaar werd. Wat is dat voor merkwaardig verhaal?

Deze eerste zondag lezen we het eerste verhaal van Abraham, die wegtrok uit het land van zijn vaderen en zijn tenten neerzette tussen Ai en Bethel, tussen puinhoop en huis van God.

28 januari

Abraham die op weg is en op die reis zich moet verhouden met mensen met andere culturen. Een andere stamoudste is verkikkerd op de vrouw van Abraham. En wat doet deze aartsvader? Hij is zo bang voor het vreemde dat hij zijn vrouw zomaar aan die vreemde stamoudste geeft. Nou ja, wat moeten we daarvan vinden?

(in deze vieringen gaat Fride Bonda voor)

 

Gerelateerd