13 mei 2020

Wolweverdiensten start weer juli.

Geschreven door ruudgrabijn

Vanaf 12-07-2020 start weer de normale kerkdiensten met voorgangster Frida Bonda.

Gezien de C0rona maatregelen is er beperkte deelname mogelijk. Iedereen die betrokken is bij de Wolwevergemeente krijgt hierover een schrijven.

Deze dienst wordt gelivestreamt. Zie uitleg brief.

NL56 TRIO 0254 7228 73 tnv Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale commissie, onder vermelding van betreffende collectedoelen.

of: NL86 INGB 0000 8834 03 tnv Doopsgezinde Gemeente Zwolle, onder vermelding van betreffende collectedoelen.

Gerelateerd