28 maart 2019

Pasen

Geschreven door Fride Bonda

In deze paasviering lezen we een bladzijde uit het boek van Dostojevski Aantekeningen uit het dodenhuis

Een relaas over zijn vier jaar gevangenschap in een Russisch werkkamp. Dostojewski

was letterlijk de dood ontsprongen; hij stond al voor een vuurpeloton voor de executie

en kreeg op het allerlaatste moment gratie. Een heel ingrijpende en verwarrende

ervaring. In plaats van de dood, werd hij vier jaar gevangen gezet. Over zijn

gevangenschap heeft hij geschreven. Ook over het sterke verlangen naar het einde

daarvan. Ergens in het boek schrijft hij over dat verlangen naar opstanding, naar

hergeboorte en nieuw leven, zoals hij het noemt. Daarover gaan we het deze

paasviering hebben. Het thema van de dienst Ga met God, is ontleend aan het slot van het boek, als de hoofdpersoon de gevangenis verlaat. De achterblijvers roepen hem na: Ga met God!. En we lezen het paasverhaal uit het evangelie van Markus.

DoRevocaal zingt dit jaar olv. Jelma Wiegersma.

 

Een lied van Goede Vrijdag van Hein Stufkens:

Weerloos heeft hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven
weergaloos is hij alleen

Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood

Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen
stervende pleit hij hen vrij

Gerelateerd