5 oktober 2017

Ontmoeting en Bezinning

Geschreven door Fride Bonda

IN DE AVONDUREN
Laatst hadden we een levendig gesprek in de avonduren. Het ging over onmogelijke situaties die zich in je leven kunnen voordoen. Dat je alles achter je laat, en niets meer hebt dan je ademtocht. En dat het leven dan op den duur verrassingen voor je heeft waardoor een nieuwe richting op je levensweg ontstaat.
Dit gesprek ontstond naar aanleiding van het verhaal van Abraham die met zijn zoon op weg is naar een berg om te offeren. Over het offer en of we in ons eigen leven wel eens iets (op)offeren. De volgende keer lezen we over schuld en armoede. Ook zo’n lekker onderwerp. Ze worden ons aangereikt door het boek Weg met de bijbel.
2 november 20.00 uur, bij Riekje Veurink, Kamperhoeve 21 Hattem

IN DE MIDDAGUREN
2 november, 14.00 uur; plaats wordt aan deelnemers bekend gemaakt.

Gerelateerd