6 september 2017

Houd mij niet vast

Geschreven door Fride Bonda

Houd mij niet vast
(Johannes 20:17)

Het jaarthema van de Remonstranten is Houvast. In verband met kerk en geloven vind ik dat een heel spannend thema. Sommige mensen zeggen dat godsdienst houvast geeft. En wat is dat dan? We hebben overgeleverde verhalen uit oude tijden, uit een cultuur die velen van ons maar moeizaam begrijpen. Er zijn rituelen, als een kerkdienst, dopen, bij trouwen en rouwen. Rituelen waar wij in onze tijd naarstig een eigen invulling zoeken, omdat overgeleverde waarden vaak nietszeggend zijn geworden.

Wat is er dan dat houvast geeft?
Ooit hoorde ik een verhaal van een man die ontvoerd was door Tsjetsjeense rebellen. Maandenlang zat hij vast in een gat in de grond waar zijn lichaam precies inpaste: een soort staand graf. Hoe hield hij het vol? Hij dacht aan zijn geliefden, die niet op zouden houden hem te zoeken om hem vrij te krijgen. Zijn houvast in die tijd was liefde, verbondenheid en vertrouwen. Waarden die zijn verbeelding voeding gaven om te blijven hopen.
De Zwitserse filosoof Alexandre Jollien, die zwaar gehandicapt ter wereld kwam, schrijft over zijn moeilijkste levensopdracht: zwemmen zonder reddingsboei. Het is zijn beleving dat er geen houvast is dan het leven zelf en wat je in jezelf kunt ontwikkelen; voor hem zijn dat doorzettingsvermogen, leergierigheid, verlangen naar liefde en geluk. Als hem op een dag liefde in de schoot wordt geworpen door de geboorte van zijn dochter, weet hij zich geen raad: hoe ontvang je zo’n groot geschenk?
Zulke overlevingsverhalen intrigeren mij. Als je niets meer hebt, welke energie komt dan boven? Wat houd je gaande?

Als Jezus tegen Maria zegt: houd mij niet vast, dan heeft hij het naar mijn idee over broosheid en waarden in het leven, als liefde, vertrouwen, verbondenheid en bewogenheid. Het gaat niet om deze man in je leven te willen hebben, maar om de waarden die hij leefde, zelf te gaan leven. Om op weg te gaan en je niet vast te klampen aan zekerheden. Een open houding naar wat is. Dat is niet een makkelijk begaanbare weg.
Ik denk dat het er om gaat die waarden en krachten wakker te maken en te houden in het leven, zonder dat je weet of je die krachten ook aan kunt spreken als het grillige lot je treft.
Je zou maar in zo’n gat in de grond zitten. Wat een geestkracht had die man, die zo vertrouwde op de liefde van zijn dierbaren.
‘Je vertrouwen heeft je gered’, ook zo’n uitspraak van Jezus tegen mensen die bij hem kwamen.
Vertrouwen, openheid, toewijding… alleen maar liefde…
We kunnen een hoop loslaten om een beetje houvast te vinden
Fride Bonda

Gerelateerd