11 juli 2018

En zo wordt God onthuld

Geschreven door Fride Bonda

(lied uit God Aan, 264)

Op een zondag stond ik oog in oog met de dichter van een lied. Het was na Pinksteren dat ik voorganger was in een remonstrantse gemeente. Het ging over de gaven van de Geest uit Galaten 5. Een lied dat daarbij aansluit staat in het remonstrantse dagboek God Aan. Ze zijn aan ons gegeven.

Wat ik mooi vind aan dit lied is de eenvoud van de woorden in samenspel met de melodie. Het lied parelt en het roept bij mij een frisse geest wakker. Ik wist niet wie het geschreven had. Tot die zondag een man na de dienst bij het handen geven, mij een papiertje in de handen drukte met een andere typografie van lied en muziek. Ik was verrast en vroeg of hij wist wie de schrijver was. Ja, dat dat Huib van Namen en hij was het zelf.

Later spraken bij de koffie vertelde hij dat hij voorzichtig was om het woord ‘God’ te gebruiken. Liever had hij het over de inspiratie voor ons handelen: over goedheid en vrede en dat we daarin ontdekken hoe God wordt onthuld.

De dienst is, onder andere door deze ontmoeting, een bizondere herinnering voor mij geworden. Behalve over de gaven van de geest ging het over ‘vrede’, over Jezus die zijn ontredderde vrienden vrede toewenst.  ‘Mijn vrede geef ik jullie’, zegt Jezus ergens en ineens ervoer ik de lading van het woord vrede. Alsof het tegen mij gezegd werd en ik even helemaal vrede was. Het gebeurde, vrede, en het ontroerde me.

De Amerikaanse dichter Emily Dickinson schrijft ergens:I know nothing in the world that has as much power as a word.

Dat was mijn ervaring van die ochtend.

De dichter schoof me nog een lied toe, over ontferming. Ook in dit lied de kracht van eenvoudige woorden, die oproepen waar het over gaat: ontferming.

Soms is het er zomaar, de kracht van een woord waarin eindeloze verten zich openen…

Fride Bonda

 

Ze zijn aan ons gegeven de ingetogenheid,

de vriendlijkheid en zachtheid, zo wordt een mens verblijd.

Ze zijn aan ons gegeven de krachten van de Geest,

om daaglijks mee te leven, de liefde allermeest.

Ze zijn aan gegeven de goedheid en de trouw,

om daaglijks mee te leven, fris als de morgendauw.

Ze zijn aan ons gegeven, de liefde het geduld,

De blijdschap en de vrede en zo wordt God onthuld.

Ze zijn aan ons gegeven de ingetogenheid,

de vriendlijkheid en zachtheid, zo wordt een mens verblijd.

Ze zijn aan ons gegeven de krachten van de Geest,

om daaglijks mee te leven, de liefde allermeest.

Gerelateerd