9 maart 2021

De sabbat is er voor de mens

Geschreven door Fride Bonda

(Marcus 2:27)

Het is een prachtige schaatsochtend. Na een paar nachten strenge vorst is het ijs op de Loosdrechtse Plassen hard genoeg om te schaatsen. Mijn schoonzus woont er vlakbij; vanuit haar huis fietsen we ernaar toe. Om de grote drukte te vermijden staan we bij zonsopgang op het ijs. Als we even pauzeren meldt mijn schoonzus dat voor de
Loosdrechtse Plassen code rood wordt gegeven: de temperatuur loopt op, ga het ijs niet op. We snappen er niets van, als we om ons heen kijken: het ijs is hard en dik en er is ruimte genoeg.
Later, bij de koffie hebben we het erover dat we met die weercodes bang worden gemaakt. Waait het een keer hard dan krijg je de waarschuwing ga niet naar buiten, het is code rood. Een lekkere storm kan voor mij aanleiding zijn om juist naar buiten te gaan: al die muizenissen uit je hoofd laten waaien! Wat worden we bang gemaakt, met
al die codes. Alsof overal gevaar dreigt.
Ik ga het bijna ook vinden van alle coronamaatregelen. We drinken koffie met elkaar, met ruime afstand, maar we zijn met ons drieën op bezoek. Het mag niet. Het gesprek gaat erover dat de maatregelen zijn voor mensen die niet hun verantwoordelijkheid kennen; niet van het ijs, niet van hun gedrag naar anderen.
We krijgen het zelfs over de tien geboden, daar bij de koffie na het schaatsen. Ooit ontstaan in het samenleven van mensen, omdat mensen onachtzaam werden in hun verantwoordelijkheid naar elkaar.
In alle samenlevingen zijn regels gegroeid om het leven met elkaar rechtvaardig en zo plezierig mogelijk te laten gebeuren.
Wetboeken zijn volgeschreven en worden aangevuld met details.
Alle godsdiensten kennen hun leefregels; de tien geboden of alleen, de gulden regel: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
De oorsprong van leefregels is gegroeid uit wijsheid, niet om elkaar de les te lezen of te veroordelen, maar om het beste in elkaar wakker te roepen.
Het gevaar van ieder gesproken of geschreven woord is dat het kan stollen tot een granieten waarheid. Graniet buigt niet, het leven wel. Voor sommigen geeft een granieten waarheid houvast. Een houvast dat niet meebeweegt met de bewegingen van het leven die er continu zijn. Daarom zoeken mensen hun eigen ruimte binnen leefregels, ook binnen de coronaregels. Veel mensen hebben een intuïtief gevoel om verantwoordelijk met elkaar om te gaan. In een Afrikaanse wijsheidstraditie is een basisregel: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Je wordt mens aan elkaar.
We hebben elkaar nodig om te leven, om gezond te blijven, om wijs te worden. Laten we oog houden voor wat we nodig hebben, laten we oog houden voor wat de ander nodig heeft om gezond en zinvol te leven.

Fride Bonda

Gerelateerd