30 november 2018

Bij de vieringen in December 2018

Geschreven door Fride Bonda

Er is een aanbod voor mensen met verschillende verlangens in deze maand.

De vesper op de eerste zondag is voorbereid door de Wolweverwerkgroep liturgie. Een viering met stilte, gedichten, zingen  en muziek. Het concept zullen we doorsturen naar Bauke van Hulst.

Na de diverse vieringen in december kunnen mensen een kerstbal beschrijven met een wens. Dat kan een kerstwens zijn, maar ook een ik-mis-je-met-kerst-tekst. De studentenpastor vertelde dat studenten van Zwolle zo’n kerstbal beschrijven en ik vond het een mooi idee om de versiering van de kerstboom in onze kerk daardoor persoonlijker te maken. Schrijf je ook wens?

 

Kerstmorgen is voorbereid met meerdere mensen, onder andere met de vrouwen die die de zondagsclub begeleiden. Er wordt een kerstverhaal gelezen, of het kerstverhaal, en de bedoeling is dat de kinderen (of ouders) thuis een attribuut hebben gemaakt uit het kerstverhaal: een schaap, een herder, een ster, een kribbe, een kind, noem maar op. En al gaande het lezen, worden de attributen neergezet in een tafereel, zodat het verhaal zich invult. Natuurlijk zingen we liedjes en maken muziek en drinken chocolademelk.

 

Kerstavond laten we onze gedachten gaan over een zin uit een gedicht van de Nederlandse mystica Hadewijch: zoek het licht niet daar en ginder, daar is het ver weg en geeft het hinder. Verschillende mystici vertellen in hun visies dat het licht van Christus alleen haar waarde heeft als ieder mens het in zichzelf geboren laat worden. Dat is heel dichtbij. Daarnaast lezen we over de geboorte van Jezus uit Lukas 2.

DoRevocaal zingt, en dit jaar, zingen ze net als bij de gedachtenisdienst, achterin de kerk. Voor sommigen zal dat wennen zijn. Het past bij de beweging van verkennen hoe we als doopsgezinden en remonstranten de vieringen invulling geven.

Er is een tafel met lichtjes die al zingende ontstoken worden en hun licht laten schijnen in het donker.

Gerelateerd