28 maart 2019

Bezinning en ontmoeting

Geschreven door ruudgrabijn

BEZINNING EN ONTMOETING

‘Wat vertellen we onze kinderen over goed en kwaad’

Met ouders van kinderen en tieners komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over het onderwerp: wat vertellen we over goed en kwaad. Wat vinden we goed om te vertellen en hoe geven we onze kinderen vertrouwen.

Het volgende oude verhaal kan ons inspireren, het is toegeschreven aan een indiaan; hij vertelt zijn kleinzoon: ‘Er speelt zich een meedogenloze strijd in ons af, een strijd tussen twee wolven. de ene wolf is slecht, de wolf van haat, hebzucht, arrogantie, jaloezie, wrok en leugenachtigheid. De ander wolf is goed, de wolf van liefde, geduld, vrijgevigheid, vergevingsgezindheid en oprechtheid. Die twee wolven zijn binnen in ieder mens aan het vechten.’ Het kind vroeg: ‘Welke van die twee wolven gaat winnen?’ ‘De wolf die jij voedsel geeft’, zei de grootvader.

De datum is 4 april, 1930 in de Mennokamer.

Welkom! 

UITNODIGING VOOR ONTMOETING EN BEZINNING OVER VOLTOOID LEVEN

Dinsdagmiddag 9 april gaan we met elkaar in gesprek over levensvragen. Bij de Remonstranten is een brief uitgekomen die een aanzet is na te denken en van gedachten te wisselen over ouder worden en leven en de vraag: is er een tijd gekomen dat je vindt dat je leven lang genoeg is geweest? Enerzijds is er de tendens om het leven eindeloos te verlengen, anderzijds is er het verlangen om bij onvoldoende kwaliteit het leven te beëindigen.

Wat geeft het leven betekenis, en wanneer ervaar je geen betekenis meer? Durf je deze vragen je überhaupt te stellen?

September 2018

Van verschillende mensen in de gemeente kreeg ik de vraag of we eens met elkaar in gesprek kunnen gaan over deze vragen. De bezinningsbrief is uitgangspunt. Sommigen hebben de brief in huis, anderen kunnen hem uploaden via bijgevoegde link, of een kopie krijgen. Kom en praat mee!

Plaats: Mennokamer

Datum 9 april 2019

Tijdstip: 14.00 uur

opgave en een exemplaar van de brief: fridebonda@gmail.com

https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rem_bezinningsbrief-oktober-2018_versie-2.pdf

 

 Compassiemeditatie

Donderdag 11 april om 19.30 komen we bij elkaar in de kleine Mennokamer. We hebben aandacht voor ons lichaam om het waar te nemen zoals het is: of er spanningen zijn of andere prikkels, het tweede deel gaat onze aandacht naar een bezinnende tekst en hoe we die wel of niet kunnen toelaten in ons innerlijk.

 

Bronnen van inspiratie vrijdag 5 april 10.00 uur Mennokamer

We hebben ons de laatste keren verdiept in uitspraken uit het evangelie: ik ben het licht van de wereld; ik ben het brood van leven. Deze laatste keer laten licht vallen op de uitspraak uit Johannes 14 van: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Ik vind het zelf een spannende tekst, omdat de suggestie vaak gewekt is dat er één weg is, één waarheid om goed te leven.  Hoe kunnen we de symboliek van deze tekst verstaan en verbinden met ons eigen leven.

Welkom! : fridebonda@gmail.com

 

Gesprek in de avonduren 2 mei

We hebben gesprekken gevoerd naar aanleiding van een krantenartikel van een Koreaanse monnik; en over de symbolische betekenis van ‘opstanding’. Dat was heel verrassend, want het bleek dat we bijna allemaal heel andere associaties bij het woord hadden. Donderdag 2 mei gaan we het hebben over islamisering van de samenleving. Best spannend, zo’n onderwerp, waar de stad Utrecht nog op zijn grondvesten natrilt van een schietpartij in de tram van een Turkse jonge man. We zijn nog op zoek naar een tekst die onze geest kan scherpen. Maar we zien elkaar donderdagavond 2 mei, in de Mennokamer om 19.30 uur.

 

 

 

 

Gerelateerd