Wolweverviering

Datum 27 september
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Zwolle

En dan is 27 september de tweede wolweverviering in deze maand, de tweede zondag in de vredesweek. Dan wil ik het graag hebben over de uitspraken van Jezus over Vrede in het Johannesevangelie. Wat betekent het woord vrede als Jezus zijn leerlingen begroet met woorden van vrede (in hoofdstuk 14: 27 en 20: 19 en 21), of als er op andere plaatsen in de bijbel over vrede gesproken wordt.

Voor al deze diensten geldt: opgave bij secr.dgzwolle@gmail.com.

Hoe het precies bij de vredesvesper gaat dat horen jullie nog in de nieuwsbrief of op zondag 12 september!

Agenda