Wolweverdiensten 13-09 en 23-09-2020

Datum 13 september - 20 september
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Zwolle

BIJ DE VIERINGEN

In september zijn er vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten bij kerkdiensten; steeds in kleine getale ivm covid-19. Het went niet. En ook het opnemen van de diensten is makkelijker bedacht dan uitgevoerd. We gaan met goede moed onze vieringen vorm geven!

Zondag 13 september gaan onze gedachten naar een levenswijsheid van Paulus in de brief aan de Kolossenzen. Het gaat over hoe je als mens wilt leven. Paulus zegt: (alsof het kledingstukken zijn): bekleed je met tedere ontferming, goedheid, zachtmoedigheid en een groot hart.

Stuk voor stuk zijn het zulke mooie diepzinnige woorden vol betekenis.

Dat we ze vaak overslaan komt door de verzen die daarvoor staan, die over het tegendeel gaan. woede, kwaadaardigheid, vunzige taal. Liever richten we ons op de diepzinnigheid, terwijl we dat niet altijd zijn. Daar ga ik wat gedachten aan wijden.

 

De week erna, 20 september, is er een oecumenische vesper in de Peperbus, om 19.00 uur. Dit in het kader van de vredesweek. Deze vesper wordt voorbereid door een groep mensen uit verschillende kerken. Dat moet nog gebeuren. Volgens eerder gemaakte afspraken zal ik de overweging verzorgen in deze vesper.

 

En dan is 27 september de tweede wolweverviering in deze maand, de tweede zondag in de vredesweek. Dan wil ik het graag hebben over de uitspraken van Jezus over Vrede in het Johannesevangelie. Wat betekent het woord vrede als Jezus zijn leerlingen begroet met woorden van vrede (in hoofdstuk 14: 27 en 20: 19 en 21), of als er op andere plaatsen in de bijbel over vrede gesproken wordt.

Voor al deze diensten geldt: opgave bij secr.dgzwolle@gmail.com.

Hoe het precies bij de vredesvesper gaat dat horen jullie nog in de nieuwsbrief of op zondag 12 september!

 

 

Agenda