Gesprekken in de middaguren

Datum
28 september 2017
Tijd
14:00 uur

14.00 uur, bij iemand thuis, info en aanmelding bij Fride Bonda.

Deze middagen lezen we het boek: “Weg met de bijbel” van de Remonstrantse

theologen A.C. Thomasson-Rosingh, S. Coenradie, B. Dicou. Het is een interessant

boek door de thematische indeling; het gaat over geld en schuld kwijtschelden, over

offer, over kwetsbaarheid en over de aarde en hoe we met haar omgaan.

Het is leuk om met elkaar dit boek te lezen: je leest de oude teksten, maar je wordt

tegelijk uitgenodigd na te denken hoe je zelf met deze onderwerpen omgaat. En op zo’n

manier worden oude teksten actueel.

28 september : over kwetsbaarheid

2 november : over het offer

30 november : over geld

in 2018 : later over de aarde

Agenda