ANBI 2021

 

  1. Algemene gegevens
  • Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Zwolle
  • Telefoonnummer (facultatief):
  • RSIN/Fiscaal nummer: 805928170
  • Inschrijving bij Kamer van Koophandel:  75766345
  • Websiteadres:  www.zwolle.remonstranten.nl
  • Email:  remonstrantenzwolle@gmail.com
  • Adres: Wolweverstraat 9
  • Postcode: 8011 NW
  • Plaats: Zwolle

 

 

Format staat van baten en lasten voor gemeenten

Begroting
2022 
Rekening 2021Rekening 2020**
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€    2.500€    6.425
Bijdragen kerkleden€  25.000€  24.263
Subsidies en overige bijdragen van derden€    1.500€    1.556
Totaal baten

 

 

Lasten

€  29.000€  32.244

 

 

 

Bestedingen pastorale beroepskrachten€  32.296€   31.684
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€     1.530
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€    4.875
Lasten kerkgebouwen (incl. afschrijving)€    6.100€    4.409
Salarissen (koster, organist e.d.)€       600€       337
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€    2.300€       912
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten€     43.747
Resultaat (baten – lasten)€   -11.503