10 september: 

Potluck – gezamenlijk eten na de dienst op 10 september.

Het woord ‘pot-luck’ duikt op in Engeland in de 16e eeuw, in het werk van Thomas Nashe. Het had toen de letterlijke betekenis “geluk van de pot” omdat het stond voor “eten voor een onverwachte of onuitgenodigde gast”.

In 2022 is ook na afloop van de dienst op ontmoetingszondag samen gegeten en dit was gezellig en smaakt naar meer. Een ieder neemt iets mee, bijvoorbeeld een soep of quiche, een salade of crackers/brood en kaas.